ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัด ราคาซื้อจัด ซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
20 พ.ย. 2566 925