ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง

เลขที่ 120 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

หมายเลขโทรศัพท์ 054-825576-7    โทรสาร 054-825577

Website : www.olderlampang.dop.go.th

E – mail : [email protected]

Facebook : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง