ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
27 ธ.ค. 2565 2,676

เอกสารที่เกี่ยวข้อง