รายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
8 เม.ย. 2565 2,939