โครงการจัดทำคู่มือแนวทางการเพิ่มช่องทางการตลาดและการขายออนไลน์สำหรับวิสาหกิจชุมชน

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
6 พ.ค. 2564 2,271

โครงการจัดทำคู่มือแนวทางการเพิ่มช่องทางการตลาดและการขายออนไลน์สำหรับวิสาหกิจชุมชน

สื่อมัสติมีเดียแนวทางการเพิ่มช่องทางการตลาดและการขายออนไลน์ สำหรับวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุ จัดทำโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
  1) เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าจัดทำ ด้วยกล้องมือถือ
  2) การแต่งภาพสินค้าด้วยแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
  3) การขายของผ่านเฟสบุ๊คมาร์เก็ตเพลส
  4) การทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊คเพจ
  5)การสื่อสารกับลูกค้าและปิดการขายผ่านทางเฟสบุ๊คแมสเซ็นเจอร์

แนวทางการเพิ่มช่องทางการตลาด