ศพส.จังหวัดลำปาง นำผู้สูงอายุ ชมภาพยนตร์ “หลานม่า” ส่งเสริมคุณค่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและครอบครัว

ศพส.จังหวัดลำปาง นำผู้สูงอายุ ชมภาพยนตร์ “หลานม่า” ส่งเสริมคุณค่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและครอบครัว
30 เม.ย. 2567 387

นางพัชรินทร์ เสนาะสันต์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง

พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

นำผู้สูงอายุในสถาบัน ศพอส. นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ อปท. รวมจำนวน 218 คน

ร่วมชมภาพยนตร์ “หลานม่า” ส่งเสริมคุณค่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและครอบครัว

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมกับ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ และมูลนิธิ 5 For All

โดยมี นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมรับชมภาพยนตร์

ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ลำปาง

คลังภาพ