งาน "มหกรรมพลังผู้สูงวัย วัยเก๋า ฮ่วมใจ ปลุกพลัง สร้างคุณค่า สร้างความสุข สู่เมืองลำปาง"

งาน
10 ธ.ค. 2566 560

นางพัชรินทร์  เสนาะสันต์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดงาน "มหกรรมพลังผู้สูงวัย วัยเก๋า ฮ่วมใจ ปลุกพลัง สร้างคุณค่า สร้างความสุข สู่เมืองลำปาง"

 กลุ่ม "วัยไฟแรง แซงอายุ" ต่อยอดพลัง Soft Power สู่ผู้ประกอบการดิจิทัล (Lampang SMART Silver Economy with Soft Power) ปีที่ 2

โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน

นางจินดา โพธิ์ทอง ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ

 

พร้อมนี้ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาด จังหวัดลำปาง ร่วมในพิธีเปิด

และร่วมรับมอบหลักสูตร “ผู้สูงวัยดิจิทัล : เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้สูงวัยด้วย Soft Power” (Smart Silver Economy by Soft Power)

โดยผู้บริหารสำนัก 9 (สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ) สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ศูนย์วิจัย CCDKM และสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ในงานมีกิจกรรมเดินขบวนพาเหรด จาก กลุ่ม “วัยไฟแรง แซงอายุ 13 อำเภอ” การแสดงของวงปล่อยแก่

การแสดงดนตรีพื้นเมือง จ้อย ซอ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จาก 13 อำเภอ จังหวัดลำปาง

 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง จังหวัดลำปาง

คลังภาพ