ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลธรรมดา เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเงินในงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
27 ธ.ค. 2565 2,674