โครงการนำร่องและอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่ม “วัยไฟแรง แซงอายุ” ต่อยอดพลัง Soft Power สู่ผู้ประกอบการดิจิทัล (Lampang SMART Silver Economy with Soft Power)

โครงการนำร่องและอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่ม “วัยไฟแรง แซงอายุ” ต่อยอดพลัง Soft Power สู่ผู้ประกอบการดิจิทัล (Lampang SMART Silver Economy with Soft Power)
31 พ.ค. 2566 1,042

นางพัชรินทร์  เสนาะสันต์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศพส.จังหวัดลำปาง พร้อม​​ด้วยข้าราชการและ​เจ้า​หน้าที่​

ดำเนินโครงการนำร่องและอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่ม “วัยไฟแรง แซงอายุ” ต่อยอดพลัง Soft Power สู่ผู้ประกอบการดิจิทัล

(Lampang SMART Silver Economy with Soft Power) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน

โดยมี รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย CCDKM,มสธ. กล่าวรายงาน นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการองค์การสหประชาชาติ APCICT:UNESCAP  หัวหน้าหน่วยงาน One Home พม.ลำปาง ทีม CCDKM,มสธ.

เครือข่าย วัยไฟแรง แซงอายุ ลำปาง เข้าร่วมงานดังกล่าว ภายในงานมีกิจกรรม การให้ความรู้การใช้เครื่องมือดิจิทัล การนำเสนอร้านค้าออนไลน์

 เพื่อการต่อยอดพลัง Soft Power  ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง

คลังภาพ