ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่2/2565

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
10 ก.พ. 2566 2,001

เอกสารที่เกี่ยวข้อง